Spreek jij weleens een collega…

1 op de 20 volwassenen groeide op als Kind van een Ouder met Psychische Problemen (KOPP). Een grote groep, die zich letterlijk en figuurlijk niet laat kennen. Soms is een gesprek met je collega zo vertrouwd en persoonlijk dat hij kan vertellen over de kracht en last uit zijn jeugd. En over het effect daarvan op het dagelijks functioneren. Hierbij kun jij het verschil maken.

Bespreekbaar maken verkleint het verzuimrisico en biedt ruimte voor groei.

Het risico op verzuim van deze groep, Volwassen KOPP, is groot. Het bespreekbaar maken van dit onderwerp, verkleint het risico en biedt juist kansen voor groei. Het interessante is: deze collega’s kunnen zichzelf vaak goed redden. Velen nemen vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid en presteren goed onder druk. Hoe zit het dan met dat verzuim? 

  • Vaak is er nauwelijks verzuimsignaal vooraf
  • Gangbare hulpverlening slaat bijna nooit aan
  • Deze collega wil geen psychische hulp, vanwege slechte ervaringen via de ouder
  • De situatie met de psychisch zieke ouder is een beladen en continue privé-stressfactor
  • Er is, naast mijn coachpraktijk, nauwelijks ter zake hulp
  • Als leidinggevende, HRM’er, bedrijfsmaatschappelijk werker of gewoon als collega, maak je het verschil. Tenminste, als je deze collega in gesprek ontmoet voordat hij uitvalt

Hoe dan?! Hoe herken je deze collega en hoe ga je dat gesprek aan?

Het belangrijkste is dat jij als HRM’er, leidinggevende, bedrijfsmaatschappelijk werker of gewoon collega, je bewust bent van het fenomeen volwassen KOPP. Dan pas valt deze collega je op.

Van belang voor het gesprek is dat je er niet vanuit gaat dat het zwaar moet zijn, geef de opening en kijk hoe het loopt. Een opening als: ‘Hoe heb jij het vroeger thuis gehad?’ kan al genoeg zijn. En natuurlijk: doe dit als je een goede klik hebt, 60% van het succes van het gesprek is daarvan afhankelijk. Daarom hoeft het niet te wachten tot een officiële setting, de vrijmibo leent zich er uitstekend voor.

Wil je meer informatie? Neem contact met mij op.

Spreek jij weleens een collega…
Schuiven naar boven