Disclaimer

Disclaimer van Sheila Baas Coaching.

Aan de inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten in teksten of verwijzingen zijn geslopen. Mocht je een onjuistheid of onvolledigheid ontdekken dan verzoek ik je dit aan mij te melden.

Voor links en verwijzingen naar websites van derden kan ik geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, auteursrechten liggen bij Sheila Baas Coaching. Neem contact met mij op als je teksten of foto’s wilt kopiëren, verspreiden of doorgeven.

Schuiven naar boven